• Bibliografia

De VGAFIB

Aquí podreu trobar la llista dels recursos bibliogràfics dels que disposem al despatx de l'associació, ordenats segons l'àmbit de cada llibre, així com els llibres dels que disposem en format digital.

Contingut

Llibres en format digital


Llibres en format físic

Enginyeria del Software


Estadística


Física


Il·lustració


Informàtica General


Matemàtiques


Programació


Programació de Gràfics


Programació Web


Futures Adquisicions

 • Blender 3D – Noob to Pro
 • Desarrollo de Videojuegos 1 – Arquitectura del Motor de Videojuegos
 • Desarrollo de Videojuegos 2 – Programación Gráfica
 • Desarrollo de Videojuegos 3 – Técnicas Avanzadas
 • Desarrollo de Videojuegos 4 – Desarrollo de Componentes
 • Think Python – How to think like a computer scientist
 • The Ultimate Story of Videogames
 • Manual de Pxtone y cómo crear buena música para videojuegos
 • Learning Game Physiscs with Bullet Physiscs and OpenGL
 • SFML Game Development
 • SDL Game Develpment