• Exercicis

De VGAFIB

En aquesta secció es poden trobar diferents exercicis enfocats a la programació de videojocs i la presa de contacte amb aquesta.

També disposem de la iniciativa Make Something Cool Every Day (en endavant "MSCED"), la cual s'explica detalladament a sota.

Exercicis


Make Something Cool Every Day (Developer version)

La iniciativa MSCED consisteix a aprendre a fer un senzill videojoc, avançant al seu desenvolupament setmana a setmana amb una estructura de capítols, on cada un d'ells toca un aspecte del desenvolupament del joc en qüestió, partint d'allò fer al capítol anterior.

Està adreçada a tots els interessats en aprendre a programar videojocs des de zero. Els exercicis plantejats són compatibles amb la carrera, i es poden fer sempre i quan es segueixin els enunciats un a un i es portin al dia les assignatures de programació de la carrera.

En cas de tenir algun dubte, els participants poden enviar un email a la llista pública de VGAFIB ( vgafib-public@googlegroups.com ) i se li resoldràn els dubtes.


  1. C++ con SFML